Livsmedelsanalys: applikationer för omfattande QC av ätliga fetter och oljor
2014-01-16

Metrohm är glada att publicera en Program Bulletin (AB-141) som presenterar applikationer för bestämning av nyckelparametrar i QC av ätliga oljor och fetter. AB-141 kan laddas ner gratis från företagets hemsida metrohm.com
AB-141 beskriver följande analysmetoder för ätliga fetter och oljor:
  • Vattenhalten enligt Karl Fischer
  • Oxidationsstabilitet - Rancimatmetoden
  • jodtal
  • Peroxidtal
  • förtvålningsvärde
  • Syratal, fria fettsyror (FFA)
  • hydroxyltal
  • Nickelspår med hjälp av polarografi
Särskild omsorg har vidtagits för att undvika klorerade lösningsmedel i dessa metoder. Också så många metoder som möjligt var automatiserade.

För nedladdning