QC i tvåltillverkning: total fetthalt, jodvärde och C8-C14-innehåll med Vis-NIR Spectroscopy
2017-11-28

Combined Vis-NIR spectrometer with probe

Metrohm presenterar med stor glädje en tids- och kostnadsbesparande lösning för samtidig bestämning av total fetthalt, jodvärde och C8-C14-innehåll i tvålnudlar. En uppsättning bestående av 46 såpnudelprover testades och gav goda resultat för standardfel och noggrannhet. Applikationen utfördes på  Metrohm NIRS XDS SmartProbe Analyzer med stöd av Vision Air Software.

Kontroll av viktiga QC-parametrar i tvåltillverkning litar fortfarande på en blandning av våtkemiska metoder, mestadels titrering (för jodtalets totala fettämne) och kromatografiska metoder (fettsyror). Vis-NIR Spectroscopy hjälper däremot till att sammanföra dessa metoder, samtidigt som de tillför fördelarna med spektroskopiska metoder. Det krävs varken provberedning eller förbrukningsvaror och metoden medför inget avfall som ska bortskaffas. En enkel metod som ger kvasi realtidsresultat och som utförs med en endaste knapptryckning.

Denna applikation bevisar att Vis-NIR Spectroscopy är utmärkt lämpad för förstklassig kvalitetskontroll av tvålproduktionssteg. Dessutom kan nämnas att Vis-NIR Spektroskopi kan användas för att bestämma ytterligare kvalitetsparametrar i tvål och tvålnudlar som fukt, syravärde eller aktiva tvättmedel.


Ladda ner