Fördröjd frisättning: förutsäga frisläppandet av API: er från Near-infraröd spektroskopi
2014-10-07

Fördröjd frisättning som gradvis frigör aktiva farmaceutiska ingredienser (API) har många terapeutiska fördelar, men också innebära tidsödande kvalitetskontroll.

Nära-infra-röd spektroskopi (NIRS) erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till tråkiga upplösningsprovning: med hjälp av NIRS och lämpliga kalibreringsmodeller kan frisättningen av API från tabletter med fördröjd frisättning förutsägas exakt inom några minuter. Mer information finns från en nyligen publicerad artikel.

Läkemedelsfrisättning bedöms fortfarande ofta av upplösningstester - en procedur i vilken tabletten placeras i ett lösningsmedel med liknande egenskaper som magsyra. Den fria aktiva beståndsdelen bestäms sedan vid regelbundna intervall, vilket kan ta upp till 24 timmar, beroende på den önskade frisättningsperioden.

NIRS erbjuder ett lönsamt alternativ till upplösningsprovning. Genom att använda NIRS tillsammans med en lämplig kalibreringsmodell är det möjligt att förutsäga upplösningsbeteendet hos tabletter exakt i några minuter. Dessutom, NIRS, till skillnad från upplösningstestning, är icke-förstörande, vilket möjliggör större provkvantiteter som ska analyseras.

Ladda ned pr En