Farmaceutisk och polymerprovning - resultat av hög kvalitet på ett enkelt sätt!
2014-03-17 07:28

Nära-infraröd spektroskopi (NIRS) har länge varit en av de mest mångsidiga analytiska teknikerna inom läkemedelsindustrin och andra industrier som kan hantera alla provmatriser, kräver ingen provberedning alls och ger realtidsresultat för flera parametrar bara genom att trycka på en knapp.

De senaste applikationerna som utvecklats av Metrohm är avsedda för läkemedels-, polymer, och andra industrier och finns tillgängliga gratis från www.metrohm-nirs.com
De senaste applikationerna är:

Downloads