Mindre fotavtryck, högre provgenomströmning – automatiserade, parallella titreringar med OMNIS
2016-06-01

Automated, parallel titration on an OMNIS system

Genomföra 4 olika titreringar samtidigt, på ett enda, helt igenom automatiserat system det är den nya toppmoderna i titreringen. Den nya OMNIS-plattformen från Metrohm har en x-y-z-provväxlare som tar effektiviteten i våtkemiska analyser till nya nivåer.

Högre provgenomströmning ...

Förutom en titrator, så ingår i den nya OMNIS-plattformen en x-y-z-provväxlare med modulär design och som rymmer upp till sju provställ med en maximal kapacitet på sammanlagt 175 prover.


… med ett mindre fotavtryck …

Det gör en betydande skillnad i fråga om fotavtryck för att rymma 175 prover i ett kvadratiskt designat modulärt x-y-z-system, jämfört med att leverera samma antal prover på två eller till och med tre provväxlare med skivtallrikar. Det bänkutrymme som sparas med den nya titrerplattformen är markant.

… till ett konkurrenskraftigt pris …

Eftersom kapaciteten hos provväxlare med skivtallrik till sin natur är begränsad, finns det också en gräns när det blir ohållbart att investera i ytterligare en provväxlare och ytterligare en titrator. Så är det inte med OMNIS. Provväxlaren kan skalas upp modul för modul från storlek S till M och L, alla anslutna till samma titrerställ.

… på mycket kortare tid

Fullt ut automatiserad parallelltitrering i 4 arbetsstationer betyder: du får samma antal prover analyserade för samma parametrar, upp till tre gånger snabbare jämfört med en sekventiell analys. Titreringarna som utförs vid de 4 arbetsstationerna kan vara av samma typ eller olika – den nya plattformen kan hantera båda förutsättningarna.

> Ladda ner den engelska pressreleasen

> Lär mer om automatiserad titrering