Kostnadsfri vitbok jämför fördelar och nackdelar med olika standardmetoder
2020-04-15

New Metrohm meters for pH, conductivity, and dissolved oxygen measurement

Vad är upplöst syre (DO)? Varför är denna parameter så relevant, t.ex. för vattenanalys, och vilka tekniker används för att bestämma den? I en kostnadsfri vitbok tar Dr. Sabrina Gschwind, Junior Product Manager Titration på Metrohm AG en omfattande titt på upplöst syre och jämför fördelar och nackdelar med de metoder som vanligtvis används för att bestämma denna parameter.

Titrering kontra direktmätning

Upplöst syre är en term som beskriver mängden syremolekyler (O2) som löses i en flytande fas under vissa förhållanden.


I vitboken jämförs två olika metoder för analys av upplöst syre. Titrering och direktmätning vägs mot varandra i syfte att hjälpa analytiker att avgöra vilken metod som är mest lämpad för deras specifika tillämpningar. Fokus ligger främst på bestämningen av upplöst O2 i vatten. Samma princip gäller emellertid för andra flytande faser, som icke-alkoholhaltiga eller alkoholhaltiga drycker. Följande ämnen behandlas av vitboken:

  • Vad är upplöst syre?
  • Hur man bestämmer halten upplöst syre i vatten
  • Winkler-titrering (enligt ISO 5813, EN 25813, ASTM D888, EN ISO 5815-1, ISO 5815-2)
  • Mätning av upplöst syre med elektrokemiska sensorer (enligt EN ISO 5814, ASTM D6764, EN ISO 5815-1, ISO 5815-2)
  • Mätning med en optisk elektrod (enligt ISO 17289)
  • Fördelar och nackdelar med olika tekniker
  • Referenser (vetenskaplig litteratur, plus normer och standarder)

Ladda ner vitboken här

Lär mer om O2-Lumitrode för mätning av upplöst syre

Ladda ner pressrelease på engelska