Alltid på rätt plats - övervinna optiska fokusfrågor i handhållna Raman-enheter
2014-12-03

Metrohm är glada att kunna presentera en Application Bulletin (AB-423) beskriver fördelarna med Orbital-Raster-Scan (ORS), en optisk sampling teknik finns i Metrohms handhållna Raman-system "Mira".

Som visats i experiment ökar ORS samplingsteknik reproducerbarheten för Ramansignaler för aktiva farmaceutiska substanser (API), föreskrivs snabba resultat, och förbättrar matchningskraft och konsekvens för kända läkemedelsformler för ett biblioteksspektra.

Handhållna Raman-spektrometrar använder en tätt fokuserad laserstråle för att producera hög spektral upplösning. På grund av den lilla storleken av mätpunkten, kan de bara fånga en mycket liten del av provet. Detta kan vara en utmaning när det gäller att identifiera heterogena formuleringar såsom kombinationer av hjälpämnen eller API: er. I detta fall kan liten partikelstorlek för varje API och liten fläckstorlek på lasern göra analys av sådana formuleringar en tidskrävande och svår uppgift.

ORS samplingsteknik, å andra sidan, "förstorar" mätpunkten, då lasern sveper över ett utökat område av ytan tar den mätningar vid flera punkter och ger genomsnitt av dem - en snabb och ändå mycket tillförlitlig lösning på den utmaning som beskrivs. Resultaten från experiment på brusande förkylningsmediciner som innehåller tre olika API visar att ORS utökade Raman-spektroskopi ger snabba, korrekta och mycket reproducerbara resultat, även om heterogena farmaceutiska formuleringar analyseras.

Downloads