Online jonkromatografi: Övervakning av frätande anjoner i ultrasuperkritiskt ånga-elkraftverk
2015-01-15

Frätande anjoner är en ökänd fiende ånga-elkraftverk, tär på rör, turbinblad och rotorer. Kontinuerlig övervakning av dessa anjoner ner till ultraspårområdet är därför ett måste i en sådan anläggning.

Online jonkromatografi tillhandahåller teknik för att möta denna utmaning, både vad gäller känslighet och robusthet, som ett projekt från Taiwan Power Company visar.

Vid två av sina Taiwan platser, planerar Taiwan Power Company att utöka sina koleldade kraftverk till att omfatta tre ultrasuperkritisk 800-megawatt enheter i Linkou, och två i Talin. De planeras att tas i drift mellan 2016 och 2021 och kommer att förlita sig på jonkromatografisystem från Metrohm för online-övervakning av kritiska anjoner.

Eftersom även spår av dessa anjoner kan få förödande konsekvenser i sådana anläggningar, måste detektionsgränser så låga som 0,5 till 5 mikrogram / L (ungefär hundra gånger lägre än i kritiska kraftverk) uppfyllas i ultrasuperkritiska anläggningar.

Metrohm Online IC-systemet som skall användas kombinerar combined Inline Preconcentration and Inline Matrix Elimination. Onlineanalys sker i själva processen, och ingen provtagning behövs eftersom systemet matas direkt och kontinuerligt via en bypass i processen - i det här fallet, vid vattenångkretsen. Mer information finns tillgänglig i en teknisk artikel (MI-2014-2-KA-2) och från Metrohm.

Downloads