Säker och tillförlitlig - On-line övervakning av salthalten i råolja enligt ASTM D3230
2014-08-25

Övervakning av klorid i råolja efter avsaltning är viktigt för att kontrollera avsaltningsprocessens effektivitet och för att förhindra korrosionsproblem i efterföljande processer.

Metrohm Applikon presenterar en helhetslösning baserad på ADI 2045TI Ex Proof Process Analyzer med hjälp av ledningsdetektering enligt ASTM D3230 (AN-PAN-1014).
ADI 2045TI Ex Proof Process Analyzer är ett mycket mångsidigt system som är lämpligt för flerparameteranalys beroende på kraven.

I denna speciella tillämpning, är bestämning av salthalten enligt ASTM D3230. Eftersom provtagningspunkten vanligtvis är i en riskfylld miljö, är ADI 2045TI Ex Proof Process Analyzer konstruerade och utrustade för att möta direktiven 94/9 / EG (ATEX95). Inga "heta arbetstillstånd" behövs för underhåll och analysatorn kan fjärrstyras.

Mer information om ADI 2045TI Ex Proof Process Analyzer och denna application är tillgänglig från Metrohm Applikon.

Downloads