Nytt modulärt system för flermetodsanalyser på en enda plattform
2016-06-07

Automated, parallel titration on an OMNIS system

Kvalitetskontroll i många branscher beror en handfull nyckelparametrar i rutinanalyserna. Inte sällan så sprids dessa parametrar över en mängd tekniker och metoder. 

I många fall också gyttras också resultaten samman och hanteringen av data sker från olika källor. I och med lanseringen av nya, modulära OMNIS för omfattande våtkemiska analyser så kommer den situationen att förändras radikalt.

Den nya modulära plattformen från Metrohm innehåller omfattande våtkemiska analyser med fokus på titrermetoder. Fler tekniker i Metrohm's produktportfölj som jonkromatografi, spektroskopi och flera är planerade att följa samma mönster.


Fördelarna med den nya plattformen för flermetodsanalyser är uppenbar: Det spelar ingen roll vilken parameter som ska bestämmas och vilken metod som ska användas. Den nya kraftfulla programvaran samlar resultaten för varje prov och presenterar dem i en enda rapport.

Det modulära design- och licenskonceptet gör det möjligt för användare att skala upp OMNS steg för steg och anpassa systemet så att det lämpar sig för användningsområdet. Istället för att investera i nya analysatorer och programvara varje gång den installerade basen inte håller för de nya kraven, så behöver bara funktionsmoduler och programvarumoduler läggas till för att aktivera nya tillämpningar i OMNIS-systemet.

Det modulära konceptet OMNIS räknas också automatisering in: OMNIS kan byggas ut, steg för steg, från ett enkelt fristående system med manuell hantering till ett kraftfullt robotsystem med möjlighet att genomföra 174 prov i 4 arbetsstationer. Samtidigt och utan övervakning. 

> Lär mer om OMNIS

> Ladda ner den engelska pressreleasen