Tillämpad NIR-spektroskopi - insamlade applikationer (250+) tillgängliga gratis
2015-01-08

Near-infrared spectroscopy (NIRS) är en enkel, snabb, och icke förstörande analysteknik som ger multikomponentanalys av praktiskt taget alla matriser . NIRS kräver ingen som helst provberedning, vilket innebär att det inte finns någon hantering av farliga kemikalier, lösningsmedel eller reagens inblandade.

NIRS tillhör med detta reagensfria metoder, varför det är ett bidrag till EPA: s grön kemi initiativ.

De spektra som registreras av NIRS ge information om en mängd kemiska egenskaper samt fysikaliska egenskaper, t.ex. partikelstorlek, av provet och dess beståndsdelar.

NIRS kan användas i QC laboratoriet, men den stora fördelen med NIRS är att instrument som Metrohm NIRSystems processsystem är utformade för att användas vid varje punkt i tillverkningsprocessen, från att kontrollera kvaliteten på inkommande varor i lager till övervaka den faktiska produktionen för att kontrollera kvaliteten på den slutliga produkten.

Metrohm är glada att kunna erbjuda insamlade applikationer inom NIRS till följande branscher:

Downloads