NIRS DS2500 Liquid Analyzer
2020-06-29

Nära-infraröd spektrometer för snabb, enkel och robust rutinanalys av vätskeprover

NIRS DS2500 Liquid Analyzer

Ingen provberedning behövs, utmärkt användarvänlighet, resultat för flera parametrar tillgängliga efter 30 sekunder – detta är de viktigaste fördelarna med nära-infraröd spektroskopi för rutinanalys jämfört med konkurrerande analystekniker. Tillverkningsindustrin kan nu dra nytta av dessa fördelar med den nya NIRS DS2500 Liquid Analyzer från Metrohm.

Reproducerbara resultat ner till låga ppm-nivåer

NIRS DS 2500 ger överlägsen känslighet för analys ner till koncentrationer i det lägre ppm-området.

Det täcker både det nära-infraröda området och det synliga intervallet, vilket innebär att till skillnad från FT-system, kan NIRS DS2500 Liquid Analyzer också upptäcka färgförändringar av provet, som till exempel har orsakats av åldrande.

Kraftfull design för drift i produktionsmiljöer

DS2500 med sitt IP65-certifierade hölje och endast ett roterande optiskt element är en mycket robust lösning som ger utmärkt skydd mot miljöpåverkan även i miljöer med hög vibration. Det roterande högprecisionsgittret som används för att sprida ljus garanterar snabb datainsamling så att resultaten fås inom 30 sekunder.

Överlägsen flexibilitet med många tillbehör

Till DS2500 Liquid Analyzer kan väljas olika kyvetter, flödesceller och engångsflaskor för bästa anpassning till respektive prov. Intelligenta provhållare i kombination med SOP:ar hjälper till att förhindra fel i rutinmässig drift som annars skulle kunna uppstå att genom misstag välja fel provbehållare.

Lär mer om nya DS2500 Liquid Analyzer

Ladda ner pressrelease på engelska