NIR-spektroskopihandbok för QC-laboratorier
2020-05-18

Kostnadsfri e-bok till hjälp för laboratorier i arbetet med att effektivisera kvalitetskontrollen

Free e-book on optimizing QC procedures with NIRS

I det breda utbudet av material- och kemisk produktionsindustri växer efterfrågan på förbättrade processer för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. I takt med att regleringen och kvalitetskraven blir strängare i dessa branscher, är det ett ökat fokus på att utveckla kostnadsbesparande och tidseffektiva metoder. Nära-infraröd (NIR) spektroskopi är en metod som tillgodoser dessa krav och därmed särskilt lämpad för QC.

En kostnadsfri guide innehåller all nödvändig information om:

  • De grundläggande principerna för hur NIR-spektroskopi fungerar
  • Fördelarna med denna teknik jämfört med traditionella alternativ
  • Valda applikationsexempel i flera viktiga branscher
  • En detaljerad utvärdering av kostnadsbesparingarna och påverkan på dataintegritet

Denna kostnadsfria e-bok för applikationer kan vara av stort värde för QC-ansvariga som undersöker ny teknik med potential att minska kostnaderna, spara tid och förbättra dataintegriteten i en rad QC-applikationer.

Ladda ner den kostnadsfria e-boken

Ladda ner pressrelease på engelska