Ny polymerbroschyr
2019-05-07

New polymer brochure from Metrohm

Polymers and plastics analysis är en ny broschyr från Metrohm med fokus på kvalitetskontroll i polymerindustrin. Broschyren innehåller de senaste normerna, standarderna och applikationerna och kan laddas ner gratis.

Polymerer och plastanalyser 

tar upp de analytiska utmaningarna längs hela processkedjan. Broschyren ger fri tillgång till cirka 100 applikationer – de flesta är standardkompatibla enligt ASTM, ISO och DIN EN – som en hjälp till att styra polymerproduktionsprocessen från monomeranalys till slutkontroll av de färdiga produkterna.

Den nya broschyren är uppbyggd enligt de tre huvudstegen i polymerproduktionsprocessen: kvalitetskontroll av råmaterial, reaktionsövervakning och kvalitetskontroll av polymer- och plastprodukter: Quality control of feedstock, Reaction monitoring, och Quality control of polymer and plastic products

Metrohm erbjuder kompletta lösningar för mycket specifika analytiska problem med tekniker som titrering, jonkromatografi, spektroskopi, voltametri och elektrokemi.

Den nya broschyren är en hjälpkälla för alla som ansvarar för produktion och kvalitetskontroll. De kritiska kvalitetsparametrar som täcks in i broschyren är tillsatser, sampolymernivåer, vattenhalt, halogener, kvarvarande monomerer, tungmetaller, föroreningar med flera.

Hämta den nya broschyren här

Hitta mer information om plast- och polymeranalyser här

Ladda ner pressrelease på engelska