Metrohm Processinstrument specialiserar sig på anpassade lösningar för processindustrin
2019-05-01

Metrohm Process Analytics process analyzer installed at industrial plant

Under devisen "Att våga testa gränserna" – utvecklas och marknadsförs skräddarsydda analysmetoder för leverans till olika industribranscher. De anpassade systemen för analys online utför kontinuerlig övervakning av processflöden hos tillverkningsindustrin, med syftet att höga kvaliteten och öka utbudet av produkter samtidigt som produktionskostnader sänks och gällande myndighetskrav på säkerhet samt miljö efterföljs.

Historien om Metrohm Processinstrument går tillbaka till mitten av 1970-talet. Vid den tiden utvecklade och installerade ett team kemister och ingenjörer från det holländska dotterbolaget i Metrohm-gruppen, världens första system för analys av våtkemi online. För tillämpning 24/7 i en industriell tillverkningsprocess.

Sedan dess har över 10000 online-, inline- och atline-analysatorer installerats av Metrohm Porcessinstrument världen över. Listan över kunder innehåller flera Fortune 500-företag och projekten sträcker sig från applikationer inom grundläggande och specialiserade kemikalier, petrokemikalier och raffinerade produkter till mat och dryck, läkemedel, ytbehandling, kraftverk, mineralutvinning, avloppsrening och miljöövervakning.

"Att våga testa gränserna" beskriver alla medarbetares engagemang för sina kunder. Med flera års erfarenhet inom process- och kemiteknik fokuserar de på utmaningar som vanligtvis inte kan lösas med standardmetoder. Specialanpassade konfigurationer online har mer eller mindre blivit ett signum för Metrohm Processinstrument. Exempel på utvecklade analysmetoder är titrering, elektrokemi, fotometri, jonkromatografi och jonselektiva mätningar. På senare tid har spektroskopiska tekniker lagts till för att bredda bolagets analytiska kapacitet.

Metrohm Procesinstrument tillhandahåller lokal service och support i över 50 länder. Standardiserade underhållsprocedurer garanterar att samma höga kvalitet på tjänster tillhandahålls globalt av utbildade och certifierade servicetekniker från varje lokalt Metrohm-kontor världen över.

Få reda på mer om Metrohm Processinstrument …

Ladda ner pressrelease på engelska