Liten och snabb: Mira M-3 handhållen Raman-spektrometer för råvarukontroll
2017-01-24

Mira M-3 Result on screen

Mira M-3 är den nya handhållna Raman-spektrometer från Metrohm. Knappt större än en smartphone blir instrumentet enkelt att enhandsmanövrera. Den nya Raman-spektrometern uppfyller reglerna i FDA CFR 21 Part 11, vilket gör den till den bästa lösningen för snabb, enkel QC inom läkemedelsindustrin .

Rutiner kan anpassas på Mira M-3 för att provtagningen ska ske så smidigt och effektivt som möjligt. Att kontrollera om en råvara godkänns eller underkänns är mycket enkelt. Analysen startas med ett knapptryck och på bara några sekunder visas antingen pass eller fail i displayen.

 

Provtagningstillbehör som flaskhållaren för pulver och vätskor, eller tabletthållaren för tabletter och piller, är en del av Mira M-3 och kan användas utan ytterligare laserskydd (Laserskyddsklass 1). Point-and-shoot-tillbehör för kontaktmätningar genom någon form av hinder, exempelvis en glasflaska, finns också att få.

Mira M-3 följer riktlinjerna i FDA 21 CFR Part 11 vad det gäller åtkomst på flera nivåer, verifieringskedjor, säkra elektroniska register samt fler funktioner som föreskrivs i regelverken.

> Lär mer om Mira M-3

> Ladda ner pressrelease på engelska