Ett unikt urval av provtagningstillsatser gör Mira Flex till det mest anpassbara handhållna Raman-systemet på marknaden
2019-01-29

Mira Flex packages with Mira handheld Raman analyzer and sampling attachments

De smarta tillsatserna placerar Mira Flex handhållna materialidentifieringssystem utom all konkurrens. Vi utformar avancerade tips som underlättar provtagning och provbestämning. Olika specialdesignade tillsatser för Mira-systemet möjliggör enkel provtagning av praktiskt taget vilken typ av ämnen som helst. Oberoende av om de består av pulver, vätskor eller fasta ämnen.

De smarta tillsatserna är bara en del i vår strävan att erbjuda bred tillgång till avancerad kemisk analys för alla. Nästa steg är Mira Flex, som gensvar på kundernas önskemål om ännu större flexibilitet med Mira-systemet. Det nya Mira Flex-systemet från Metrohm Raman gör det enkelt att anpassa Mira till en rad unika applikationer.Mira Flex har många fördelar och en lösning för de flesta behov. Baspaketet innehåller Mira-enheten, USB-kabel, kalibreringsstandard och lasersäkra glasögon. Det är enkelt att välja emellan tillbehören som har designats för specifika typer av provtagning. Provtagning genom en behållare? Tillsatsen som är avsedd för avståndsbestämningar hanterar alla avstånd från direktavstånd till 22 mm glasbehållare. Intresserad av toxiciteten i ett okänt ämne? Tillsatsen för mätningar på distans möjliggör säker provtagning på håll. Kontrollera formulan i en tablett är enkel med vår tablett-tillsats. En globformad sondtillsats skannar en bred provyta. Något som ger fördelar vid mätningar på vätskor i stora kärl och fasta prover med ojämn form.

Oavsett om du utför tester i fält av gatudroger eller utvärderar inkommande råvaror så är Mira snabb, enkel och pålitlig. En lösning med stor anpassbarhet för identifiering och verifiering av material.


Ladda ner