Mira DS – Nytt handhållet materialidentifieringssystem gör jobbet säkert och enkelt
2018-03-01

Mira DS for quick hazmat, drugs, and explosives identification in the field

Metrohm presenterar Mira DS, ett nytt handhållet materialidentifieringssystem för polis, hazmat-team, bombtekniker och militär personal. Med bara en knapptryckning identifierar Mira DS olagliga ämnen och sprängämnen.

Mira DS har utvecklats i nära samarbete med professionella innovatörer. Samtidigt som Mira DS är snabb och extremt lätt att använda, så är stor hänsyn tagen till de säkerhetsbehov som drogtjänstemän, hazmat-team och bombtekniker av naturliga skäl har. Mira DS kan fås med olika provtagningsfästen, avsedda för identifiering av olika illegala material och ämnen. Substanser kan påvisas direkt genom glassflaskor eller plastbehållare. Till och med på avstånd.


Mira DS erbjuder en kraftfull prestanda, som i kombination med den robusta designen stämmer helt överens med MIL SPEC 810G. För viktiga beslut som behöver tas i kritiska situationer finns möjligheter att koordinera Mira DS med HAZMASTERG3 Software App för att få ytterligare information om det ämne man står framför.

Mira DS kan användas tillsammans med SERS-substrat (Surface Enhanced Raman Scattering) vilket ökar känsligheten ytterligare.Tekniken gör det möjligt att påvisa förekomst av olagliga droger även om de bara finns närvarande som spårmängder. SERS-substratsatser finns att beställa hos Metrohm.

Lär mer Mira DS 

Ladda ner pressrelease på engelska