Metrosep Carb 2: Bestämning av socker och sockeralkoholer med jonkromatografi
2016-06-20

Metrosep Carb 2 ion chromatography column on a bed of sugar crystals

Metrohm introducerar Metrosep Carb 2. En kolonn med hög kapacitet speciellt utformad för kolhydratanalys. I en rad applikationer finns prestandan i de här nya kolonnerna dokumenterade och visar upp separationer av olika olika sockerarter och sockeralkoholer med jonkromatografi och med efterföljande amperometrisk detektion.

Lär mer om Metrosep Carb 2 (broschyr)

Översikt över alla Metrosep Carb 2 kolonner här

Ladda ner applikationer