Metrohm IC system med Empower 3 programvara
2016-01-15

Laboratory technician cartoon character

Utbudet av Metrohms jonkromatografisystem som kör programvaran Waters "Empower" har blivit större. Förutom Metrohms IC-system med konduktivitetsdetektor kan nu även Metrohms system för kombinerade anjon- och katjonanalys samt system amperometrisk detektering styras av Waters programvara.

Nya Metrohm IC Driver 2.0 gör det möjligt för användare av Waters Empower 3 programvara att bestämma elektroaktiva komponenter som socker, sockeralkoholer, etc. med 945 Professional Detector Vario – Amperometry. Dual Channel system från Metrohm kan nu också styras av Waters Empower mjukvara för parallella mätningar av anjoner och katjoner i samma prov. Högtrycksgradient med Metrohms jonkromatografi är nu också möjligt med Empower mjukvaran.

Enkel automatisering av sådana tillämpningar tillhandahålls av 889 IC Sample Center, som är mycket lämpad för små provvolymer. Tillvalet kylfunktion utökar tillämpningsområdet till känsliga biokemiska prover.

> Ladda ned pr English