Metrohm jonkromatografisystem anpassade för Agilent OpenLab CDS
2019-08-20

Metrohm ion chromatography system with sample changer

Genom att kontrollera Metrohm-jonkromatografer har Agilents nya kromatografidatasystem (CDS) OpenLab blivit ännu kraftfullare. Den stora fördelen med analyserna är att nu kan alla applikationer för jonkromatografi utföras med en enda programvara.

Integrationen av Metrohm IC-instrument är baserad på en dedicerad drivrutin som gör det möjligt för användare av Agilents OpenLab CDS att enkelt och praktiskt programmera, styra och övervaka alla komponenter i ett Metrohm IC-system i en känd programmiljö. Kraven i FDA CFR 21 Part 11 uppfylls av OpenLab CDS, vilket garanterar fullständig integritet och spårbarhet av data och resultat.


Nu är det möjligt att driva jonkromatografi med OpenLab CDS. Applikationer som kombinerar jonkromatografi från Metrohm och Agilents Singel kvadrupol masspektrometri får nu möjligheten att utföras med bara en programvara. De som redan använder OpenLab kommer att dra nytta av Metrohms unika suppressorteknologi plus flexibel vätskehantering med Dosinos och omfattande tekniker för provpreparering inline.

Fördelarna är uppenbara: Att använda sig av bara en programvara sparar både tid och pengar som annars skulle ha lagts på utbildning i olika programvaror. Även kostnadena för validering kommer att minska.

Lär mer om jonkromatografi från Metrohm

Ladda ner pressrelease på engelska