Kraftsamling – Metrohm och B & W Tek tar Raman-spektroskopi till en ny nivå
2019-02-05

Metrohm acquires B&W Tek

När schweiziska Metrohm AG förvärvade B & W Tek LLC i juli 2018 så skapades en av de största lösningsleverantörerna inom området tillämpad Raman-spektroskopi. Två teknikledare inom Raman-spektroskopi bildar gemensamt bolag, resultatet av detta kommer kunder över hela världen till nytta: Det är det viktiga budskapet som Metrohm och B & W Tek vill förmedla till marknaden. Under 2019 och därefter kommer försäljningen av B & W Tek’s produkter gradvis att övergå till att säljas under varumärket Metrohm.


B & W Tek-portföljen kompletterar den befintliga Metrohm Raman-portföljen med innovativ teknik. Exempelvis genom en patenterad genomlysningsteknik för mätningar genom ogenomskinliga behållare, dedikerade lösningar för bakgrundsfluorescensreduktion och utökar sortimentet till att också omfatta bärbara Raman-analysatorer för laboratorie- och fältbruk samt lösningar för laserinducerad brytningsspektroskopi (LIBS).


Kunder kan nu välja från en portfölj av mobila Raman-system som är ojämförlig. Allt från dedikerade lösningar för identifiering av sprängämnen och illegala ämnen till instrument för kvalitetskontroll av läkemedel enligt gällande myndighetskrav. De bärbara och handhållna Raman-systemen erbjuder mångsidiga, lättanvända lösningar som kan konfigureras efter enskilda kunders behov för användning i praktiskt taget alla branscher.

Förutom avancerad teknik kan kunder till Metrohm och B & W Tek räkna med applikationssupport och service som tillhandahålls av utbildade och certifierade experter från mer än 80 Metrohm-företag och exklusiva distributörer i 120 länder världen över.


Ladda ner pressrelease på engelska