Termometrisk titrering - snabb och mycket exakt bestämning av organiska metallföreningar
2019-08-07

Thermometric titrator for sodium, FFA, or TAN/TBN determinations

På grund av deras mycket reaktiva karaktär kräver organiska metallföreningar sofistikerad provberedning. Ett exempel är butyllitium, en relativt instabil förening, som lätt reagerar med vatten och syre. För kvalitetskontroll och ytterligare användning är det därför viktigt att bestämma deras exakta innehåll. Med termometrisk titrering erbjuder Metrohm en metod som är snabb, stabil och mycket pålitlig för att mäta organiska metallföreningar. I applikationsnot AN-H-142 finns mer information om denna tillämpning.

Att använda manuell titrering för att bestämma koncentrationen av sådana föreningar är lika opraktiskt som opålitligt, Manuell titrering baseras på en färgförändring i lösningen. Av naturliga och mänskliga skäl registreras förändringen inte på samma sätt varje gång, beroende på vem som utför analysen.


Termometrisk titrering är å andra sidan en genomförbar ersättning för både potentiometrisk bestämning och manuell titrering. Termometrisk titrering är snabbare – mindre än tre minuter per titrering. Sensorn, en massiv termometer, kräver inte någon form av underhåll. Samma sensor kan dessutom användas för andra typer av titrering som syra/bas, redox, komplexometrisk eller utfällningstitrering. Sensorn behöver heller inte kalibreras, eftersom ingen potential mäts och den är dessutom helt okänslig för aggressiva media.


Ladda ner