Högre produktutbyten, mindre avfall: Bestämning av metallorganiska föreningar med termometrisk titrering
2018-01-30

Thermometric titrator for sodium, FFA, or TAN/TBN determinations

Metrohm presenterar en snabb och mycket exakt metod för bestämning av metallorganiska föreningar med termometrisk titrering. Den största fördelen med metoden är dess mångsidiga användning för olika metallorganiska föreningar.

Metallorganiska föreningar används vanligen i organisk kemi, exempelvis som Grignard-reagens eller som starka baser (t ex butyl-litiumföreningar). Kunskapen om det exakta innehållet av reaktiva ämnen har gjort det möjligt med bättre planering av de nödvändiga mängderna för reaktioner som förhindrar avfall av material eller för låga utbyten.

Den starkt exoterma karaktären hos reaktionen mellan 2-butanol och metallorganiska föreningar möjliggör en snabb och kvantitativ analys av dessa substanser (se Application Note H-142). Med anledning av provernas reaktiva natur behöver titreringen utföras under skyddsgas


Termometrisk titrering är ett kraftfullt alternativ till potentiometrisk titrering. Metoden är snabbare (mindre än 3 minuter) och inget underhåll av sensorn är nödvändigt. En och samma sensor kan användas till alla titreringar (syra/bas, redox, EDTA, fällning, ej vattenhaltig). Dessutom behöver sensorn inte kalibreras och den är okänslig för aggressiva medier.


Ladda ner