Kvicksilver i (dricksvatten) vatten - enkel bestämning med screentryckt lågkostnadssensor
2014-11-13

Metrohm är glada att kunna presentera ett Application Bulletin (AB-422) på den enkla bestämningen av oorganiskt kvicksilver i vattenprover genom anodisk stripp voltameri med hjälp av en screentryckt sensor.

Denna metod är billigare och lättare att använda än konkurrerande spektroskopiska metoder (ICP-MS, AAS) och erbjuder extra fördelar att det inte finns någon provberedning krävs och resultaten är tillgängliga inom endast 10 minuter.


Kvicksilver och dess föreningar är giftiga. En gång i biosfären, är kvicksilver mycket rörligt och kan ansamlas i organismer. WHO's (Världshälsoorganisationen) riktvärde för oorganiskt kvicksilver är 6 mikrogram / L, men gränsvärdet för dricksvatten i många länder är mycket lägre, till exempel USA 2 ug / L, Europeiska unionen och Schweiz 1 mikrogram / L.

Bestämning av kvicksilver som beskrivs i Application Bulletin ger ett enkelt och tillförlitligt sätt att övervaka de ovan nämnda gränsvärdena, eftersom LOD ligger på 0,1 mikrogram / L. Fastställande av anodisk stripp voltametri är särskilt prisvärd, då den screentryckta guldsensorn lätt kan bytas ut tack vare en praktisk plug-in design.

Downloads