MEP Instruments ändrar namn till Metrohm Australia, Metrohm New Zealand
2017-11-27

MEP Instruments to become Metrohm Australia and Metrohm New Zealand

Som ett led i de förändringar som nu sker i bolagets ägarstruktur, i kombination med en framgångsrik expansion av verksamheten i regionen, kommer MEP Instruments att byta namn till Metrohm Australia och Metrohm New Zealand.

Från och med den 1 januari 2018 kommer företaget att verka under moderbolagets namn, Metrohm.


Ändringen återspeglar den förestående fusionen av de australiensiska och Nya Zeeländska verksamheterna under det globala varumärket Metrohm. Metrohm är världsledande inom titrering och voltammetri, en förnyare inom jonkromatografi, onlineanalys och laboratorieautomatisering samt NIR- och Raman-spektroskopi och elektrokemiska lösningar för forskning och utbildning.

MEP Instruments Australien och verksamheten i Nya Zeeland grundades av Metrohm Switzerland tillsammans med Anton Paar för nästan 20 år sedan, i syfte att stärka upp support och service för sin kundbas i dessa länder. Företaget delas nu upp i två verksamheter och kommer att verka under två separata varumärken, Metrohm och Anton Paar. Detta för att bli mer tydliga i sina respektive kunderbjudanden och engagemang i den växande kundbasen i regionen.

I och med namnbytet kommer bolaget att anta Metrohms identitet, inklusive logotyp och visuell identitet. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018 och är datumet när den nya affärsverksamheten förverkligas med nya företagsnamnet. Alla kontorsadresser och telefonnummer till fd MEP/Metrohm kommer att förbli desamma.

Ladda ner pr på engelska