Bättre reproducerbarhet av resultat, överensstämmelse med GxP och mer
2021-01-25

Video förklarar de fem främsta anledningarna till varför man bör byta från manuell till automatisk titrering

Många laboratorier använder fortfarande manuell titrering för att utföra sina rutinanalyser. Glasbyretter är vanskliga att hantera, volymerna är svåra att läsa och exponering för farliga vätskor utgör en fara för användarens hälsa. En kort video beskriver och förklarar dessa och andra skäl till vad laboratorier har att vinna på att uppgradera från manuell titrering till ett automatiskt system med en digital byrett och och potentiometrisk slutpunktsdetektering.


Why switch from manual to automatic titration?

Titrering är en av de äldsta metoderna för kemisk analys. Flera standarder beskriver också fortfarande manuella titreringsmetoder. Samtidigt som äldre standardmetoder moderniseras för många applikationer och anpassas för automatisk titrering. Produktspecialist Iris Kalkman förklarar i videon varför man bör överväga att uppgradera till automatisk titrering:

  • Byretten fylls och töms med en enda knapptryckning
  • Moderna titreringssystem ger steg för steg vägledning för hur du förbereder titreringen
  • Digitala titratorer ger mer tillförlitlig och reproducerbar slutpunktsutvärdering
  • Hela analysen dokumenteras enligt GxP-kraven
  • Användaren är skyddad från direkt exponering för farliga kemikalier

Videon kan ses på Metrohm YouTube Channel.

Se YouTube-videon

Ladda ner pressrelease på engelska