Metrohm förvärvar majoriteten av Snowy Range Instruments (SnRI)
2016-03-04

Metrohm Raman Logo

Metrohm AG, Schweiz, har glädjen att meddela de har förvärvat majoriteten av ägandet i Snowy Range Instruments. Förvärvet är resultatet efter en längre tids samarbete mellan de två företagen i att utveckla portabla Raman-spektrometrar.

Med förvärvet av Snowy Range Instruments (SnRI), drar Metrohm nytta av know-how och resurser hos en teknikledande inom tillämpad Ramanspektroskopi och konsoliderar bolagets strategiska drag för att utöka Metrohms portfölj till nästa generations handhållna Ramanspektrometrar.


Medan företagsnamnet "Snowy Range instrument" kommer att förändras med förvärvet av Snowy Range Instruments (SnRI) till "Metrohm Raman", kommer det amerikanska bolaget fortsätta att utveckla och producera Metrohm Raman spektrometrar i Laramie, Wyoming.

Metrohm är en ledande tillverkare av instrument för kemisk analys. Metrohm är unik i att erbjuda lösningar för alla typer av jon-analys (potentiometrisk och Karl Fischer titrering, voltametri, jonkromatografi, pH-, jon-, ledningsförmåge- och stabilitetsmätning). Förutom detta innehåller Metrohms portfölj också en komplett portfölj för NIR-spektroskopi, programvara, doseringssystem och lösningar för laboratorieautomation . Metrohm ägs till 100% av den schweiziska Metrohmstiftelsen och finns representerat i 80 länder med egna dotterbolag eller exklusiva återförsäljare. Kunderna stöds med oöverträffat applikationskunnande och service. Läs mer


Snowy Range Instruments ™ konstruerar och tillverkar spektroskopiska instrument för nya tillämpningar. Kreativa, kostnadseffektiva handhållna och bärbara Ramanspektroskopi lösningar möjliggörs genom SNRI's erfarenhet av olika optiska tekniker och vår erfarenhet av komplexa applikationer. www.wysri.com

Ladda ned pr English