OMNIS – Ny adapterteknologi för säkra och pålitliga analyser
2016-06-01

OMNIS Liquid Adapter for safe reagent exchange
Våtkemiska analyser innebär per definition vätskehantering. Exponering för kemikalier under reagensutbyte innebär alltid en potentiell hälsorisk för laboratoriepersonal, särskilt när aspirationsrören ska tas bort från flaskor med giftigt innehåll. Metrohm är glada att kunna presentera OMNIS vätskeadapter, en ny teknik som sätter stopp för denna risk helt och hållet genom att reagenset hanteras i ett slutet system under alla stegen vid bytet av reagens.

Fullkomligt skydd vid byte av reagens på några sekunder

Den patenterade OMNIS vätskeadaptern snäpps enkelt på en motsvarande kapsyl på reagensflaskan. Så snart denna vätskeadapter är ansluten till flasklocket, sugs reagens från flaskan in av systemet och analysen kan startas

Fullkomlig spårbarhet till reagenset i analysen

Artificiell intelligens ökar ytterligare det nya systemets möjligheter till entydig identifiering och övervakning av reagens vid alla tidpunkter. För detta ändamål så är flaskkapsylen försett med ett RFID-chip som har fullständig information om innehållet i flaskan.När vätskeadaptern väl är ansluten, så identifierar OMNIS reagenset och kontrollerar det mot specifikationerna för den metod som skall utföras. Denna kontroll förhindrar användarfel och ger full spårbarhet av titreringen.

> Ladda ner den engelska pressreleasen

> Lär mer om vätskeadaptern