Snabb detektion av fentanyl och dess kemiska analoger
2021-02-05

KnowItAll Raman spektralbibliotek från Wiley finns nu att få med Mira DS handhållna Raman system from Metrohm

Mira DS från Metrohm med KnowItAll Raman spektralbibliotek från Wiley, kombinerar ett känsligt analytiskt instrument med det största biblioteket som finns tillgängligt för handhållna Raman-system. KnowItAlls bibliotek med kontrollerade ämnen och föreskrifter innehåller över 20 fentanylanaloger. Mira DS uppvisar här stor kemisk specificitet för korrelationsmatchning av dessa något olika arter. Denna noggrannhet i kombination med Miras flexibla, kompakta, robusta formfaktor gör den till en idealisk lösning för att påvisa fentanyl av säkerhetsteam redan vid gränsen och ute i fält.


Problemet med analoger ...

Identifiering av fentanyl är svårt, eftersom fentanyl bara är en av en stor grupp molekylära analoger. Som en så kallad fingeravtrycksteknik är Ramans spektroskopi mycket känslig för mindre strukturella förändringar inom en grupp analoger. Detta sätter fokus på databaser som används för att identifiera föreningen. Om databasen är för liten kan en fentanylanalog inte upptäckas.

Mira DS and border security: Detection of illicit drugs
är löst

Mira DS från Metrohm med KnowItAll Raman Spectral Library från Wiley kombinerar ett känsligt analytiskt instrument med det största biblioteket som finns tillgängligt på handhållna Raman-system. KnowItAlls bibliotek med kontrollerade ämnen och föreskrifter innehåller över 20 fentanylanaloger. Mira DS uppvisar stor kemisk specificitet för korrelationsmatchning av dessa lite olika arter. Denna noggrannhet i kombination med Miras flexibla, kompakta, robusta formfaktor gör den till en idealisk lösning för att påvisa fentanyl av säkerhetsteam vid gränsen och ute i fält.

Raman spectroscopy and boder security: Detect hazardous and illicit materials

KnowItAll Raman Spectral Library från Wiley finns på Mira DS. I kombination med Metrohm Ramans egna Illicit Library har Mira DS en bibliotekskapacitet på >20 000 poster. KnowItAll Raman Spectral Library från Wiley innehåller över 19 500 poster, det största tillgängliga på marknaden, tillgängligt i 6 underbibliotek:

  • Mira Lib KnowItAll Controlled and Prescription Substances
  • Mira Lib KnowItAll Flavors and Fragrances
  • Mira Lib KnowItAll Nutraceuticals
  • Mira Lib KnowItAll Inorganics and Organometallics
  • Mira Lib KnowItAll Polymers, Monomers, and Processing Chemicals
  • Mira Lib KnowItAll Organic Chemicals
Mira DS är designat speciellt för icke-tekniska användare med lätt utbytbara Smart Tips, intuitivt skärmgränssnitt och ett enkelt styrt arbetsflöde som drivs av Smart Acquire. Bara tre steg från inloggning till resultat. Bibliotekskontroll är lika enkelt. En användare kan göra det möjligt för alla bibliotek att komma åt ID för> 20 000 föreningar eller välja ett mindre bibliotek för snabb, korrekt matchning.

Mera om Mira DS

Ladda ner pressrelease på engelska

Fentanyl detection with Mira DS (Raman spectroscopy)