Samlat kunnande för läkemedelsanalyser
2016-09-08

Pharmaceutical analysis

Metrohm är glada att kunna presentera «Läkemedelsanalyser», en online-resurs som ger dig en översikt av de viktigaste metoderna och tillämpningarna för bestämning av aktiva ingredienser, hjälpämnen och föroreningar i läkemedel.

«Läkemedelsanalyser» bygger på en omfattande kompetens inom kemisk analys för kvalitetskontroll av läkemedel. Vi använder US Pharmacopeia som referens och webbsidorna täcker grundläggande och allmänna parametrar som pH-värde, konduktivitet och vattenhaltsbestämningar samt bestämning av specifika APIs, hjälpämnen och föroreningarMetoder som beskrivs innefattar nära infraröd spektroskopi (NIRS), potentiometriska, coulorimetriska analysmetoder samt Karl Fischer titrering, jonkromatografi, stabilitetsmätning, voltametri och analyser i processen atline och online . «Läkemedelsanalyser» är ett verktyg för alla som är inblandade i den professionella kvalitetssäkringen av läkemedel.

> Ta mig till hemsidan

> Ladda ner pressreleasen på engelska