Ny ASTM-metod förenklar bestämningen av Kjeldahl-kväve
2017-09-12

Kjeldahl nitrogen determination by ion chromatography in accordance with ASTM D8001

ASTM publicerade nyligen metoden D8001 som beskriver bestämningen av totalt kväve, totalt Kjeldahl-kväve och totalt fosfor. Den nya metoden tillämpar uppslutning med persulfat och efterföljande bestämning av Kjeldahl-kväve genom jonkromatografi. Ingen föregående destillation av matrisen är nödvändig.

Totalt Kjeldahl-kväve och totalt kväve bestäms vanligtvis genom titrering efter destillation av persulfatuppslutningen för att frisätta ammonium. Nya ASTM D8001 erbjuder ett alternativ som tillämpar persulfatuppslutning följt av separation med jonkromatografi och efterföljande detektion med ledningsförmåga. Den nya metoden beskrivs av Metrohm Application Note S-358 som du kan ladda ner kostnadsfritt.

Lär mer om våra tekniker och metoder inom jonkromatografi

Ladda ner pressrelease på engelska

Ladda ner applikationsnoten