Karl Fischertitrering – ingen gör det som Metrohm
2015-07-08

När det gäller Karl Fischer-titrering, är Metrohm riktmärket: Oavsett vilken matris du behöver bestämma vattenhalten i, ger Metrohm en dedikerad teknisk lösning - plus motsvarande applikationsdokument hur man ska utföra det. Från fasta matriser (tänk tabletter eller plastpellets) till viskösa (tänk smörjmedel) och flytande (tänk lösningsmedel) till mycket volatila (tänk gasformiga monomerer), är Metrohm världsledande inom Karl Fischer-titrering.

En uppsättning exemplifierande applikationer betonar förmågan hos Metrohm när det gäller vattenbestämning enligt Karl Fischer-titrering i olika matriser:

Downloads

Dussintals andra applikationer för volymetrisk och coulometrisk Karl Fischertitrering kan laddas ner från metrohm.com samt information om särskilda lösningar för beredning och automatisering. En särskild monografi, vanliga frågor, och video tutorials som demonstrerar den praktiska användningen av Karl Fischer-titrering steg för steg visar hur omfattande know-how som finns tillgängligt från Metrohm.

Download pr in English