Tillämpad termometrisk titrering: bestämning av jodtalet (IV) i fetter och oljor
2017-09-12

Olive oil

Jodtalet (IV) är ett värde på det totala antalet dubbelbindningar som finns i fetter och oljor. Det uttrycks som «antal gram jod som kommer att reagera med dubbelbindningarna i 100 gram fetter eller oljor». Bestämningen utförs genom upplösning av ett invägt prov i ett icke-polärt lösningsmedel, exempelvis cyklohexan och som därefter får en tillsats av isättika. Metrohm Application Note AN-H-076 beskriver tekniken.

Dubbelbindningarna reagerar med ett överskott av en lösning av jodmonoklorid i isättiksyra («Wijs-lösning»). Kvicksilverjoner tillsätts för att påskynda reaktionen. Efter avslutad reaktion sönderdelas överskottet av jodmonoklorid till jod genom tillsats av vattenhaltig kaliumjodidlösning, vilken därefter titreras med en standardlösning av natriumtiosulfat.


Denna titrermetod kräver ingen manuell övervakning alls under bestämningen. Wijs lösning tillsätts med 5 minuters fördröjningstid programmerad innan 10 mL av 15 %-ig KI-lösning tillsätts. Titreringen kommer sedan att starta automatiskt.

Termometrisk titrering har länge och med framgång använts för att analysera livsmedel alltifrån mejeriprodukter, snabbnudlar, ost, konserverad fisk till såser och soppor.

Lär mer om termisk titrering med Titrotherm

Ladda ner pressreleasen på engelska

Ladda ner applikationsnoten