ID-Kit - snabb, enkel och korrekt upptäckt av heroin och andra illegala droger
2018-10-01

Surface-enhanced Raman spectroscopy for opioid and heroin identification with Metrohm's Mira handheld Raman analyzer

Heroin och andra opioider utgör ett hot mot samhällen över hela världen. Narkotikamissbruk och rättsmedicinska laboratorier behöver snabba, effektiva metoder som kan användas för att identifiera dessa ämnen med stor exakthet på plats. ID-Kit från Metrohm lever upp till de kraven, vilket hjälper myndigheter få ner nedslagsbortfallen hos rättsmedicinska laboratorier och samtidigt gör det möjligt med snabba fältanalyser.


Ett rättsmedicinskt laboratorium i din hand

P-SERS-substrat förhöjer ytkänsligheten vid mätning av Ramanspridning med en faktor som kan vara så stor som 1010. Det innebär att tekniken kan detektera en enda molekyl. Tekniken förstorar Ramansignalen från spårämnen och gör det möjligt att identifiera spåropioider, även i smutsiga gatuprover. Snabbt och på platsen så att åtgärder kan tas omgående.


Snabb och exakt testmetod av illegala ämnen direkt på plats

ID-kit innehåller allt som behövs för analys av presumtiv test av ämnen på plats, som kan misstänkas vara illegala och farliga. Snabbt och exakt utförs testet. En del av det insamlade provet löses upp och appliceras på P-SERS-remsan. Remsan förs sedan in i SERS-munstycket på Mira DS och resultatet levereras på några sekunder. Ett positivt test för exempelvis heroin visas med en klar röd varningsskärm. ID-kit är kraftfullt och identifierar gatuheroin precist, även i komplexa prover.

Med ID-Kit och Mira DS fås koll på farliga och illegala ämnen direkt, var som helst och när som helst. Det är inte längre nödvändigt att skicka prover till rättsmedicinska laboratorier och invänta provsvar. Nu fås resultatet direkt på platsen och lämpliga åtgärder kan vidtas omedelbart.

Lär mer om ID-Kit

Ladda ner pressrelease på engelska