IC-ICP-MS metod som utvecklats för att testa nytt, tillförlitligt sätt att bedöma överföringseffekt i kromatografi
2014-05-22

I en nyligen publicerad artikel presenterar M.M. Wolle et al. en IC-ICP-MS metod för redoxspecieringsanalys av järn basedad på komplexation av Fe2+ och Fe3+ i en kolonn.

För att bedöma en överföring av specifika specier i kromatografi, använde författarna unikt och effektivt isotopiskt märkta analoger av analyter.

Studien utfördes på en Metrohm 850 Professional IC och en Agilent 7700 ICP-MS.  Studiens abstrakt, publicerad i Journal of Chromatography (2014), är tillgänglig gratis.
I motsats till rutinmetoden att utvärdera överföringseffekt genom att injicera en blanklösning efter provanalys, identifierade användningen av isotopiskt anrikade standarder betydande analytöverföring i föreliggande metod.

Omfattande försök utfördes för att systematiskt identifiera källan för en överföring och för att eliminera problemet; separationskolonnen befanns vara den enda källan. Mer än 95% av analytöverföringen eliminerades genom att minska längden på kolonnen.

Med hänvisning till resultaten av sin studie rörande överföringseffekter i kromatografi och hur man skall bedöma dem, påpekar Wolle et. al. att "det införs ytterligare en dimension för användning av berikade isotoper som diagnostiskt verktyg för att identifiera felbenägna steg i kromatografiska metoder."

Ladda ned pr En