Ölanalyser samlat i ett enda analyssystem hos Feldschloesschen AG
2017-08-07

Feldschloesschen AG är det största bryggeriet i Schweiz. De har förstärkt kvalitetskontrollen av sin produkt med hjälp av ett individuellt utformat Metrohm-system. Omfattande ölanalyser har hittills varit något om utfördes på flera olika analyssystem på QC-lab hos Feldschloesschen. Nu utförs analyserna med ett enda modulärt system och kontrolleras av programvaran nr 1 för titrering tiamo.

"Tidigare så krävdes tre separata analyssystem, tre olika provväxlare samt inmatning av information för proverna tre gånger," säger Jules Wyss, chef hos QS-bryggeriet hos Feldschloesschen AG, när han beskriver de vidlyftiga analyserna på öl så som de utfördes innan de gjorde tre analyser till en.


I ett nära samarbete har Feldschloesschen och Metrohm hittat en lösning på denna utmaning genom att integrera titrering, jonkromatografi och NIR-spektroskopi till ett enda modulärt system som styrs av tiamo-programvara. Jules Wyss älskar systemets modularitet och betonar användarvänligheten. "Alla kan använda detta system, alla älskar tiamo, eftersom programvaran är så extremt lätt att arbeta med. Det tog min personal bara några minuter att bli bekant med den."

Jules Wyss är särskilt nöjd med helhetsservicen i form av applikationsstödet och den tekniska supporten han får från Metrohm. "De är en fantastisk resurs i dessa lägen . De delar med sig av sitt stora kunnande. Jag har svårt att tänka mig någon annan leverantör som skulle ha kunnat hjälpa mig på samma sätt."

Lär mer om programvaran tiamo för titrering

Läs mer om vårt produktområde titrering

Läs mer om vårt produktområde jonkromatografi

Ladda ner pressrelease på engelska