Lär känna dina joner - att vinna över begränsningarna för HPLC med jonkromatografi
2019-09-10

White Paper on IC and HPLC

Vad är skillnaden mellan HPLC och jonkromatografi? Vilken är kapaciteten och vilka är begränsningarna för respektive teknik? Att känna till dessa skillnader kan göra en stor skillnad. Som en beprövad, robust och mycket mångsidig teknik kan jonkromatografi bidra till att öka den analytiska kapaciteten på de laboratorium som vanligtvis bara arbetar med HPLC. Vår vitbok jämför de två metoderna systematiskt med fokus på styrkorna hos jonkromatografi. Hämta den kostnadsfritt nedan.

HPLC är en av de mest kraftfulla analytiska teknikerna på det moderna laboratoriet. Inom flera branschområden används tekniken både för forskning och tillverkning. Det finns dock några begränsningar. Joniska och polära föreningar till exempel, utgör en utmaning. Det gör också organiska syror. Dessutom är vissa analyter, som t.ex. fluorid och klorid, inte aktiva i UV-området. Det gör det omöjligt att bestämma dem med en UV-detektor, som är den detekteringsteknik som oftast används med HPLC. Jonkromatografi är å andra sidan idealisk för separering och detektion av joner och polära molekyler, både organiska och oorganiska. Jonkromatografi tar vid där HPLC går bet. Något som får analysförmågan hos det moderna laboratoriet att öka.

Under de senaste 30 åren har Metrohm gjort jonkromatografi till ett kraftfullt verktyg för både forskning och rutinanalys. Laboratorier inom läkemedels-, livsmedels- och vattensektorn drar fördelar, inte bara av själva analystekniken utan också från automatiserad provpreparering inline och flera injektionstekniker. Prover med hög belastning av partiklar (t.ex. avloppsvatten), fasta och till och med gasformiga prover kan analyseras fullständigt automatiskt ner till µg/L-området med överlägsen reproducerbarhet. Hundratals applikationer är kostnadsfria och finns att hämta på Metrohm Application Finder Dessutom finns mer än 120 applikationsspecialister världen över i Metrohms säljorganisationer att få tillgång till


Lär mer om möjligheterna med jonkromatografi

Ladda ner vitboken 

Ladda ner pressrelease på engelska