Ny, exakt och prisvärd metod för analys av glyfosat
2016-09-29

Tractor on green field

Metrohm är glada att kunna presentera en applikation för enkel bestämning av bekämpningsmedlet glyfosat och dess primära metabolit AMPA i dricksvatten med jonkromatografi och pulsad amperometrisk detektion. Med en detektionsgräns på ca 1 mikrogram/L, är metoden känslig nog för att uppfylla gränsvärdena i USA, Kanada, Australien m.fl. En vitbok som beskriver metoden och dess tillämpning finns för nedladdning utan kostnad.

Glyfosat och dess metabolit AMPA (aminometylfosfonsyra) bestäms oftast av HPLC tillsammans med post-kolonnderivatisering och efterföljande fluorescensdetektion enligt EPA Method 547, eller med jonkromatografi i kombination med en masselektiv detektor. Ovannämnda vitbok visar för första gången att jonkromatografi med pulsad amperometrisk detektion är ett möjligt och billigare alternativ för att bestämma glyfosat och AMPA-innehåll i vatten och livsmedel.