Övervakning online av klor (fritt eller totalt) i avloppsvatten
2017-06-21

Single-parameter online analyzer for differential absorbance colorimetry (DAC)

Metrohm Process Analytics introducerar en specifik lösning för onlineövervakning av fritt klor eller totalt klor i avloppsvatten. Denna nyckelfärdiga lösning använder fotometrisk bestämning och utförs på ICON Analyzer en online-fotometer speciellt framtagen för vatten- och avloppsanalys.

Klor är en av de mest vanliga tillverkade kemiska substanserna globalt Det kan användas för att desinficera och att förstöra eller avaktivera en mängd olika oönskade kemiska föreningar i vatten och avloppsvatten. Dock kan alltför stora mängder klor (fritt eller kombinerat) påverka användningen nedströms av vattnet.Fritt klor består av hypoklorsyra (HOCl) och dess konjugatbas, hypokloritjonen (OCl-), medan kombinerat klor (kloraminer) innefattar de föreningar som bildas när ammoniak eller organiskt kväve är närvarande. Totalt klor är summan av både fria och kombinerade klorföreningar.

Övervakning av vattenflöden som innehåller klor är viktigt för rapportering till regulatoriska organ och för godkännande av lämplighet för användning i andra sektorer. Total klorhalt i behandlat avloppsvatten analyseras för att säkerställa miljövänliga nivåer innan utsläpp, annars kan det marina livet skadas. Dessutom är mängden fritt klor viktigt att mäta i dricksvattenanläggningar för att skydda mot föroreningar samt för att se till att det centrala doseringssystemet fungerar korrekt.

Mätmetoden innebär att provet blandas med reagens, vilket sker med automatik. Detta resulterar i en löslig produkt som kan mätas fotometriskt vid en våglängd av 505 nm. I fallet med totalt klor tillsätts ett ytterligare jodidreagens, vilket oxideras till jod i närvaro av kloraminer. Jod och fritt klor reagerar med DPD (N, N-dietyl-p-fenylendiamin).

Lär mer om ICON Analyzer

Ladda ner pressrelease på engelska