Fritt och kvarvarande klor enligt DIN EN ISO 7393-1
2017-10-04

Water drop bouncing off the water surface

Vi är glada över att kunna presentera en Application Bulletin som beskriver hur fritt och totalt klor bestäms med jodometrisk titrering.

För att desinficera vatten för färdig konsumtion så tillsätts klor till vattnet i vissa länder. Klor är mycket giftigt, organismer som bakterier dödas och förekomsten av vattenburna sjukdomar som kolera förhindras. Klor är inte bara giftigt för mikroorganismer, det är också giftigt för människor. Den främsta orsaken till dess toxicitet är det faktum att klor kan reagera med andra organiska föreningar och bilda desinfektionsbiprodukter som triklorometan och klorättiksyra. Det högsta tillåtna värdet för dessa är strikt kontrollerat.

AB 249 visar på möjligheten att bestämma klor enligt tre olika metoder. Dessa metoder modifieras något i varje fall, exempelvis genom att utelämna kvicksilverklorid för stabilisering eller ersättning av kaliumdikromat med kaliumpermanganat.


Ladda ner