Hur man maximerar metanutbytet för biogasanläggningar med FOS / TAC-förhållandet som kontrollparameter FOS/TAC ratio as a control parameter
2020-05-06

Eco Titrator from Metrohm for potentiometric titrations

Att övervaka förhållandet mellan fria organiska syror (FOS) till totalt oorganiskt karbonat (TAC) är den bästa metoden för hur man övervakar fermenteringsprocessen i biogasreaktorer. Att hålla detta förhållande stabilt inom ett definierat fönster är nyckeln till att maximera metanutgången och därmed lönsamheten för en biogasanläggning. Ett gratis vitbok från Metrohm tittar närmare på kemin bakom biogasproduktionsprocessen och hur man kan bestämma FOS/TAC-förhållandet med hjälp av en enkel titreringsmetod.

Metan produceras i biogasreaktorer under anaeroba (syrefria) förhållanden. Syftet med produktionen är att producera metan med en volymkoncentration på minst 50 %. Den aktuella vitboken sätter fokus på följande ämnen:


  • De fyra stegen i biogasproduktionen och fermentationsprocessens kemiDestabilisering/störning av jäsningsprocessen: möjliga bakomliggande orsaker
  • FOS/TAC-värdet: vad det är, varför det används som en tidig indikator (processövervakning) och hur man tolkar resultat
  • Hur man bestämmer FOS/ AC-förhållandet med hjälp av en enkel titrering
  • Vidare läsning

Ladda ner vitboken

Lär mer om Eco Titrator

Ladda ner pressrelease på engelska