Mineralutvinning: fluor i kopparkoncentrat genom förbränningsjonkromatografi
2015-09-01

Kopparkoncentrat är ofta förorenat med frätande fluor, vilket är anledningen till fluorkoncentrationen måste kontrolleras med jämna mellanrum. Nuvarande laboratorietekniker involverar en lång besvärlig fusion med en potentiometrisk jonselektiv elektrodyta. Denna metod är benägen att ge stora analytiska fel. Förbränningsjonkromatografi (CIC) erbjuder en ny och robust metod som är idealisk för dessa typer av prover.

CIC är en sammansatt teknik som kombinerar provupslutning genom pyrolys och efterföljande analys av jonkromatografi i en integrerad, helt automatiserat system.
 

I ett första steg, uppslutes provet under argonatmosfär och pyrolyseras i en ugnsenhet. De resulterande gasformiga föreningarna överförs till en absorptionslösning, som därefter injiceras i en jonkromatograf för efterföljande bestämning.

CIC möjliggörs av att 930 Metrohm Combustion IC är enkel att använda, vilket gör detta förfarande mycket lämpligt för rutinmässig tillämpning.

Application Note AN-CIC-017 ger mer detaljerad information och finns tillgänglig gratis från metrohm.com.

Download pr in English