Järn i järnsackarosinjektion
2021-08-23

Helt och hållet kompatibel metod enligt USP

Järnsackarosinjektion ordineras vanligtvis för behandling av järnbristanemi. Järn (järn (III)) och sackaros är huvudkomponenterna i injektionen. På grund av dess medicinska användning kräver U.S. Pharmacopeia (USP) övervakning av järn (järn (II)), varav högst 0,4 % bör finnas. Polarografi är den föreskrivna analysmetoden. Metrohm Application Note AN-V-127 beskriver denna analys för kommersiellt tillgängliga järnsackarosinjektionsampuller.


Vanliga tekniker för bestämning av järn, som atomabsorptionsspektroskopi (AAS) eller induktiv parplasma (ICP), kan bara bestämma det totala järninnehållet. Andra tekniker som exempelvis potentiometrisk titrering kan skilja mellan järn och järn, men kräver fler olika analyser eller saknar känslighet.

Med hjälp av polarografi är det möjligt att skilja mellan järn och järn, eftersom båda järnarterna visar signaler med olika potentialer. Det gör polarografi till metoden att föredra för bestämning av järn (Fe (II)) enligt USP utan någon omfattande provberedning. Dessutom kan polarografi användas för att bekräfta frånvaron av lågmolekylära järn (Fe (II) och Fe (III)) komplex.

884 Professional VA -instrumentet i kombination med viva -programvara garanterar maximal precision och tillförlitlighet.

Ladda ner vår kostnadsfria applikation och lär mer om metoden

Lär mer om 884 Professional VA

Ladda ner pressrelease på engelska

884 Professional VA with software