Batterier, bränsleceller, superkondensatorer - insikter från tillämpad kemisk analys
2015-07-14

Den nya Metrohmwebbplatsen ger en omfattande översikt över ämnet «energi» ur tillämpad kemisk analys. Bland annat bemöter de nya webbsidorna utmaningar såsom energilagring (batterier och superkondensatorer), bränslecellsprestanda, korrosionsövervakning och förebyggande, och annat. Många applikationer (gratis nedladdning) gör den nya webbplatsen en värdefull resurs för yrkesverksamma från energisektorn i allmänhet samt för särskild forskning om solceller och andra områden.

Forskare runt om i världen letar efter sätt att omvandla ljus till elektrisk energi allt mer effektivt och lagra denna energi i nya typer av batterier och superkondensatorer. Ändå kommer värmekraftverk tills vidare att fortsätta tillhandahålla den största delen av den elektriska energi vi behöver.

Därför ger de nya webbsidor också många tillämpningar för att övervaka verksamheten och effektiviteten hos värmekraftverk (kärnkraft och konventionella).

Innehållet på den nya hemsidan i ett nötskal:

  • Solceller - från forskning till produktionsövervakning
  • Korrosions mätning - standarder och metoder
  • Energilagring och konvertering - viktiga verktyg och metoder
  • Två- / tre-kraftverk - vattenkemi för optimal reaktoreffektivitet

Download pr in English