Eco Dosimat – nytt mångsidigt hjälpmedel som boostar produktiviteten i laboratoriet
2018-10-30

Eco Dosimat liquid handling system for manual titration and precise dosing

En stor del av tiden på laboratorier spenderas varje dag på återkommande rutinuppgifter, som exempelvis förberedelse av standardlösningar, kontroll av synteser och eller manuell titrering. Med den nya Eco Dosimat kan mycket av denna tid sparas, eftersom dessa uppgifter då kommer att utföras snabbare, enklare och mer exakt.

Eco Dosimat kopplar ihop en digital byrett, en integrerad magnetomrörare, en känslig pekskärm och GLP-kompatibel dokumentation i en enda solid enhet. Det finns många rutinuppgifter där Eco Dosimat gör stor skillnad, eftersom varken glasbyretter, volymetriska kolvar och/eller pipetter behövs för att utföra dem.


Praktisk och bekväm preparering av standardlösningar

Bara ange den önskade målkoncentrationen och den faktiska vikten av provet på skärmen. Eco Dosimat beräknar och skickar automatiskt den önskade lösningsmedelsvolymen.

Enkel dosering av volymen (fast volym eller fri dosering) i μL-intervallet

Det enda du behöver göra vid dosering av fasta volymer är att specificera den önskade volymen och trycka på «start». Dosimaten kommer att mäta upp och dosera denna volym med upplösning i μL. Självklart finns också möjligheten att manuellt dosera med samma precision, med hjälp av instrumentets styrenhet.

Manuella titreringar - så mycket enklare och mer precisa

Dosimatens digitala byrett gör stor skillnad. För exakthet i μL-området och maximal lätthanterlighet kan doseringshastigheten styras med hjälp av instrumentets manuella styrenhet. Efter titreringen fylls glascylindern på Eco Dosimat upp automatiskt. Den exakta dosvolymen kan läsas från instrumentets display och GMP-kompatibla resultat skrivs ut på skärmen. Ofta använda titreringsmetoder och beräkningar kan sparas på instrumentet och hämtas när det blir aktuellt att använda dem.

Lär mer om Eco Dosimat

Ladda ner pressrelease på engelska