NIRS DS2500 Polyol Analyzer
2020-08-03

Nära-infraröd spektrometer för snabb, enkel och stabil rutinanalys av polyoler

NIRS DS2500 Polyol Analyzer

NIRS DS2500 Polyol Analyzer är förkalibrerad för bestämning av hydroxyltalet i polyoler enligt ASTM D6342-12 och ISO 15603: 2011. Detta innebär att mätningar är möjliga omedelbart utan att föregående metodutveckling krävs. Smarta provhållare i kombination med SOP:ar hjälper till att förhindra fel vid rutinmässig drift eftersom de ser till att rätt provbehållare alltid används för att mäta provet.


Lätt att använda

Intuitiva programvaran Vision Air gör NIRS DS2500 Polyol Analyzer enkel att använda. Rutinanvändarläget är så lättförståeligt att det knappast behövs någon tid för introduktion: Två klick för att välja metod, starta mätningen få ett tydligt godkänt/misslyckat resultat är allt som krävs.

Stabil design för drift i produktionsmiljöer

NIRS DS2500 Polyol Analyzer med sitt IP65-certifierade hölje och endast ett roterande optiskt element är en mycket robust lösning som ger utmärkt skydd mot miljöpåverkan även i miljöer med höga vibrationer.

Förkalibrerad och smarta provhållare

NIRS DS2500 Polyol Analyzer är förkalibrerad för bestämning av hydroxyltalet i polyoler enligt ASTM D6342-12 och ISO 15603: 2011. Detta innebär att mätningar kan börja omedelbart utan att föregående metodutveckling krävs. Smarta provhållare i kombination med SOP:ar hjälper till att förhindra fel vid rutinmässig drift eftersom de ser till att rätt provbehållare alltid används för att mäta provet.

Lär mer om NIRS DS2500 Polyol Analzyer

Ladda ner pressrelease på engelska