Är bestämning av natrium i livsmedel en utmaning? Inte längre!
2014-02-27

Termometrisk ändpunktstitrering (TET) är en enkel, snabb och robust metod för bestämning av natrium i olika livsmedel.


Det är ett lönsamt alternativ till spektroskopiska tekniker, eller argentometrisk titrimetri, som är antingen dyra, kräver avsevärda kunskaper eller ger oacceptabla resultat. Å andra sidan kan TET automatiseras, är lämplig för rutin processkontroll och har med framgång använts för att analysera mat som spänner från mejeriprodukter, nudlar, ost, fiskkonserver, torr snackmat, såser, soppor, och mer.

Mer information om TET och dess praktiska användningsområde är tillgängliga från en nyligen publicerad artikel i Journal of Agricultural Chemistry and Environment.

Provberedning för analys av TET är okomplicerad. Användarna måste helt enkelt se till att analyten är helt befriad från provet, att vätskan innehållande analyten är tillräckligt rörlig och att det inte finns några influenser från andra beståndsdelar i lösningen. Vanligtvis lämplig finfördelning och spädning av provet är allt som krävs.

TET delar med andra titrering tekniker användning av en sensor för att detektera slutpunkten för titrerreaktionen. I fallet med TET, är sensorn en termometer. Eftersom den förlitar sig enbart på en förändring av lösningstemperaturen för att hitta slutpunkten, finns det inget behov av att kalibrera sensorn. Sensorns underhåll är minimalt, och den lagras normalt torrt mellan titreringar.


Ladda ned pr En, Ger