Dataintegritet – viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av laboratorieprogram
2018-12-11

Data Integrity in Vision Air

Dataintegritet i samband med laboratorieanalys är ett måste, speciellt i reglerade verksamheter. Hur är dataintegritet exakt definierat och vilka programfunktioner krävs för att uppnå det? En ny vitbok från Metrohm reder ut dessa frågor baserat på exempel från modern NIRS-programvara (Near Infrared Spectroscopy).

Dataintegritet definieras vanligtvis av ett antal egenskaper, vilka sammanfattas av akronymerna ALCOA respektive ALCOA +. ALCOA står för Attributable, Legible, Contemporaneous, Original och Exakt (Attributbar, läsbar, samtidig, original och exakt). Med ALCOA + utökas dessa egenskaper med fullständig, konsekvent, varaktig och tillgänglig.


Den nuvarande vitboken förklarar dessa egenskaper i detalj och ger exempel på var och en av dem baserat på Metrohms NIRS-programvara Vision Air.

I vitboken förmedlas en tydlig bild av de funktioner som det senaste laboratorieprogrammet erbjuder för att laboratorier ska kunna efterleva regelverken gällande dataintegritet, exempelvis kraven i FDA 21 CFR Part 11. Samtidigt framgår det i vitboken att programvara som Vision Air, bara kan ge en solid bas för att uppnå dataintegritet. Varje enskilt data i en verksamhet ska säkerställas utifrån integritetskraven och det övergripande systemet som är implementerat i verksamheten.


Ladda ner