Dataintegritet – Med programvaror från Metrohm blir efterlevnaden enkel
2018-10-09

Metrohm Data Integrity

Dataintegritet kräver att data är fullständiga, konsekventa och korrekta under hela sin livscykel, vilket ska leda till fullständig öppenhet och spårbarhet. Branschriktlinjer som ALCOA och ALCOA + beskriver dessa krav som används av FDA, WHO, PIC/S och GAMP. Alla huvudprogramvaror från Metrohm är kompatibla med dessa regelverk och gör det därmed enkelt för alla att efterfölja de regulatoriska kraven i ALCOA- och ALCOA+.

I takt med att datoriserade system granskas intensivare så har säkerställande av kvaliteten på data som produceras längs tillverkningsprocessen och skyddet av sådana data mot förlust eller manipulering blivit en stor utmaning. Branschriktlinjer som ALCOA och ALCOA + beskriver programvarukrav som, om de är korrekt uppfyllda, skyddar mot dessa hot.

Alla större programvaruprodukter från Metrohm är inriktade på att göra det enkelt för alla att kunna följa riktlinjerna i ALOCA och ALCOA+. Detaljerad information om dataintegritet och programvaror utvecklade av Metrohm finns nu tillgänglig i broschyrer för Tiamo, MagIC Net, Vision Air och Mira Cal.


Ladda ner pressrelease på engelska

Ladda ner